ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINENHAVAITSEMINEN

Varhainen havaitseminen on kaiken A ja O, jotta pystyttäisiin estämään lapsen mahdolliset syvemmät oppimisvaikeudet. Visuaalisen hahmotuskyvyn ongelmat näkyvät koulutulokkailla usein vain visuaalisella puolella, mutta korjaamattomina myöhemmin monenlaisina haasteina oppimisessa.

Lapsen ollessa noin 6-12-vuotias, hänen aivonsa ovat erityisen voimakkaassa kehitysvaiheessa ja ennaltaehkäisevällä sekä kuntouttavalla ja korjaavalla työllä voidaan tehdä paljon. Jos visuaalisia hahmotusvaikeuksia ei kuntouteta, laajempien ja syvempien oppimisvaikeuksien seurauksena voi olla aikuisuudessa jopa yhteiskunnallinen syrjäytyminen.

VENNY 1 -kartoitusmenetelmä osoittaa lapsen visuaalisen hahmotuskyvyn ongelmat selvästi. Siksi on olennaista, että lasten taidot kartoitetaan kouluuntulovaiheessa ja tukea tarvitseville järjestetään kuntoutus mahdollisimman pian ja pitkäjänteisesti.

Varsinkin oppimisvaikeuksien kanssa ”painiskeleva” lapsi tarvitsee aivan erityisesti vanhempiensa sekä opettajiensa kannustusta ja rohkaisua sekä tunteen siitä, että hän on näiden taholta rakastettu ja pidetty vaikeuksistaan huolimatta. Tämä ”kunnioittamisen kulttuuri” välittyy aikuisten kautta myös lasten maailmaan.

HUOM!   Voit ladata ilmaisen kartoitusmenetelmän Tuotteet osiosta.

Lisäfaktoja VENNY:stä :

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)on ollut mukana yli 15 vuoden ajan VENNY-menetelmän kehittämisessä.
   
 • Opetusministeriö on ollut mukana tukemassa kartoitusosion VENNY 1:n saamista opettajille helppokäyttöiseen muotoon 2008 - 2010.
   
 • Keksintösäätiö on tukenut VENNY:ä uutena innovaationa vuodesta 2012.
   
 • Henry Fordin Säätiö on tullut mukaan tukemaan VENNY:n edelleen kehittämistä keväästä 2015.
   
 • VENNY-koulutettuja varhaiskasvattajia, luokanopettajia, erityisopettajia ja ammatillisten oppilaitosten opettajia on Suomessa jo yli 2000.
   
 • Palaute sekä VENNY-koulutuksista että menetelmän käytöstä on ollut erittäin hyvä.
   
 • VENNY on käytössä jo lukuisissa suomalaiskouluissa.
   
 • VENNY-menetelmällä on saatu ainutlaatuisia tuloksia satojen suomalaislasten kanssa.                                                                                                                                                             
 • M AAI LMALLAKIN  ollaan kiinnostuneita VENNY stä!   Kotisivuilla kotimaisten kävijöiden lisäksi useita satoja kävijöitä  jo 40  maasta !

  Takaisin alkuun

VOIT   TOIMIA   NÄIN :

 • Tutustu VENNYyn ensin näiden nettisivujen avulla, myös lisämateriaalia on tilattavissa täältä.
   
 • Voit arvioida arkipäivässä oppilaasi visuaalista hahmotuskykyä seuraamalla hänen käytännön osaamistaan ja ymmärrystään. Ongelmat hahmottamisen alueella voivat ilmetä esim. vaikeutena ymmärtää kellonaikoja, rahankäyttöä, karttoja, abstrakteja käsitteitä ja sanojen välisiä suhteita sekä matematiikkaa. Myös merkittävä arkuus, sosiaalinen eristäytyminen ja jatkuva ”omaan maailmaan” uppoutuminen voivat olla merkkejä hahmotusvaikeuksista.
   
 • Mikäli huomaat oppilaallasi haasteita näillä alueilla, voit tehdä hänen kanssaan VENNY 1-kartoituksen. Perehdythän ensin huolellisesti taustatietoon ja ohjeisiin. VENNY 1:n voit ladata täältä. (linkki) Mikäli kyse ei ole alkuopetuksen oppilaasta, voit myös tarkastella oppilaasi tilannetta opettajalle osoitetun kyselykaavakkeen avulla. Ja jos tarvetta ilmenee, voit ohjata hänet jatkotutkimuksiin koulupsykologille.
 • VENNY 1 :n eli visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitusosion arvioinnissa on kyse niin sanotusta pedagogisesti validista arvioinnista. Sen tavoitteena on, että arvioinnin tuloksista voitaisiin tehdä suoria opetusta koskevia johtopäätöksiä. Arviointi ei siis sinänsä ole itseisarvo, vaan tärkeintä on, että siitä seuraa suoria toimenpide-ehdotuksia lapsen/nuoren auttamiseksi  ja mahdollisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja  kuntouttamiseksi. Tähän on avuksi kuntoutuskirja  VENNY 2  alkuopastuksineen.                   

 • Mikäli VENNY ei vielä ole koulussanne käytössä, voit pyytää koulusi rehtoria tai koulutointa järjestämään VENNY-koulutusta. Koulutuksia järjestävät mm. aluehallintovirastot sekä kuntien ja kaupunkien koulutoimet.
 • Klikkaa alla olevaa oppilaan VENNY-kuntoutuksen (1h/vk) seurantataulukkoa suuremmaksi, jotta voit tarkastella hänen edistymistään (1h/vk) alakoulusta aina lukion viimeiseen luokkaan asti.