Visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitus- ja kuntoutusmenetelmä VENNY on ainutlaatuinen, Keksintösäätiön vuodesta 2012 tukema innovaatio lasten/nuorten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi, kuntouttamiseksi sekä älyllisen suorituskyvyn vahvistamiseksi.

Yli 2000 varhaiskasvattajaa ja opettajaa on jo ympäri maata koulutettu VENNY-osaajiksi.

Kuntoutus voi tapahtua yhtä lailla koulussa opettajan johdolla kuin kotonakin vanhempien, isovanhempien tai jonkun muun turvallisen aikuisen opastuksella. Tärkeää on, että kuntoutus on systemaattisesti etenevää ja säännöllisesti toistuvaa sekä, että ilmapiiri on lasta/nuorta rohkaiseva ja kannustava.Rakasta ja kannusta ilman suorituspaineita

Rakkaus lapseen perustuu siihen, että häntä kunnioitetaan suorituksista riippumatta omana itsenään. Myös opettamisessa ja oppimisessa kaikki lähtee aidosta välittämisestä. Aikuisten tehtävänä on auttaa ja tukea lasta hänen matkallaan aikuisuuteen. Kun lapsi kokee olevansa hyväksytty ja rakastettu, hänellä on kanavat auki myös oppimiselle. Hyväksyvä lämmin suhtautuminen, kiittäminen, kannustaminen, halaaminen ja yhdessä vietetty aika ovat lapsen ja hänelle läheisen aikuisen välisen vuorovaikutussuhteen peruspilareita.

Jotta lapselle kasvaa myös oikeanlainen asenne koulua ja oppimista kohtaan, huoltajienkin on osoitettava arvostavansa koulunkäyntiä. Välinpitämättömyys voi johtaa siihen, ettei lastakaan kiinnosta koulutyö. On hyvä muistaa myös se, että lapset kehittyvät eri tahdissa. Vertailu toisiin lapsiin kannattaa unohtaa. Lapsi tarvitsee kasvussaan rakkautta ja rajoja, eikä hänelle tule antaa liian suuria asioita elämässään yksin päätettäviksi. Aikuisen asettamat rajat luovat turvallisuutta niin pikkulapselle kuin murrosikäisellekin.

Voit toimia näin:

  • Tutustu ensin VENNYyn näiden sivujen avulla.

  • Mikäli kiinnostuit aiheesta, voit kysyä lapsesi opettajalta tai koulun rehtorilta, tehdäänkö koulussa visuaalisten hahmotusvaikeuksien VENNY-kartoitusta.

  • Voit itsekin paneutua asiaan syvällisemmin. VENNY 1 antaa perustiedot menetelmästä ja kartoituksesta. Voit ladata VENNY 1 -kartoituksen Tuotteet-sivulta.

  • Jos olet huomannut lapsellasi haasteita oppimisessa tai haluat muuten selvittää, millainen hänen tilanteensa on, voit tehdä hänen kanssaan VENNY 1-kartoituksen. Se on tarkoitettu lähinnä koulutulokasikäisille. Muista noudattaa ohjeita! Isommille lapsille löytyy VENNY 1 -kartoituksen lopusta kyselylomake, joka puolestaan auttaa huomaamaan mahdollisen ongelman isommilla koululaisilla.

  • VENNY 1 on pedagogisesti validi, eli se antaa suoria toimenpide-ehdotuksia lapsen kuntouttamiseen. (Tähän on apuna VENNY 2 ja VENNY 1&3 -kuntoutusmateriaalit).

  • Mikäli lapsesi saamat VENNY-tulokset osoittavat tuen tarvetta, voit pyytää apua koulusta opettajalta tai erityisopettajalta asian sekä mahdollisen kuntoutustuen selvittämiseksi. Koulupsykologi voi myös kartoittaa lapsen tilanteen ja kuntoutustarpeen.

  • Mikäli koululla ei ole resursseja auttaa lasta tässä asiassa, voit paneutua asiaan itsekin sekä hakeutua, mikäli vain mahdollista, päivän mittaiseen koulutukseen (Ajankohtaista-sivu). Koulutuksia pidetään yleensä syksyisin ja keväisin (esim. HERO/Hki). Voit myös tutustua itsenäisesti VENNY 2 ja VENNY 1&3 -materiaaleihin sekä kuntouttaa lasta. Huom. Muista noudattaa ohjeita!

  • Käytännössä VENNY-työskentelyyn riittää yksi tunti viikossa yhteisiä harjoituksia. Tärkeintä on lämmin ja kannustava ilmapiiri. Älä vaadi liikaa, äläkä liian nopeasti. Tärkeää on antaa lapsen kehittyä ja kasvaa rauhassa tukien ja rohkaisten häntä.