Visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitus- ja kuntoutusmenetelmä VENNY on ainutlaatuinen, Keksintösäätiön vuodesta 2012 tukema innovaatio lasten/nuorten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi, kuntouttamiseksi sekä älyllisen suorituskyvyn vahvistamiseksi.

Yli 2000 varhaiskasvattajaa ja opettajaa on jo ympäri maata koulutettu VENNY-osaajiksi.

Kuntoutus voi tapahtua yhtä lailla koulussa opettajan johdolla kuin kotonakin vanhempien, isovanhempien tai jonkun muun turvallisen aikuisen opastuksella. Tärkeää on, että kuntoutus on systemaattisesti etenevää ja säännöllisesti toistuvaa sekä, että ilmapiiri on lasta/nuorta rohkaiseva ja kannustava.Rakasta ja kannusta ilman suorituspaineita

Rakkaus lapseen perustuu siihen, että häntä kunnioitetaan suorituksista riippumatta omana itsenään. Myös opettamisessa ja oppimisessa kaikki lähtee aidosta välittämisestä. Aikuisten tehtävänä on auttaa ja tukea lasta hänen matkallaan aikuisuuteen. Kun lapsi kokee olevansa hyväksytty ja rakastettu, hänellä on kanavat auki myös oppimiselle. Hyväksyvä lämmin suhtautuminen, kiittäminen, kannustaminen, halaaminen ja yhdessä vietetty aika ovat lapsen ja hänelle läheisen aikuisen välisen vuorovaikutussuhteen peruspilareita.

Jotta lapselle kasvaa myös oikeanlainen asenne koulua ja oppimista kohtaan, huoltajienkin on osoitettava arvostavansa koulunkäyntiä. Välinpitämättömyys voi johtaa siihen, ettei lastakaan kiinnosta koulutyö. On hyvä muistaa myös se, että lapset kehittyvät eri tahdissa. Vertailu toisiin lapsiin kannattaa unohtaa. Lapsi tarvitsee kasvussaan rakkautta ja rajoja, eikä hänelle tule antaa liian suuria asioita elämässään yksin päätettäviksi. Aikuisen asettamat rajat luovat turvallisuutta niin pikkulapselle kuin murrosikäisellekin.

Voit toimia näin:

 • Tutustu ensin VENNYyn näiden sivujen avulla.
   
 • Mikäli kiinnostuit aiheesta, voit kysyä lapsesi opettajalta tai koulun rehtorilta, tehdäänkö koulussa visuaalisten hahmotusvaikeuksien VENNY-kartoitusta.
   
 • Voit itsekin paneutua asiaan syvällisemmin. VENNY 1 antaa perustiedot menetelmästä ja kartoituksesta. Voit ladata sen täältä (linkki).
   
 • Jos olet huomannut lapsellasi haasteita oppimisessa tai haluat muuten selvittää, millainen hänen tilanteensa on, voit tehdä hänen kanssaan VENNY 1-kartoituksen. Muista noudattaa ohjeita!
   
 • VENNY 1 on pedagogisesti validi, eli se antaa suoria toimenpide-ehdotuksia lapsen kuntouttamiseen. (Tähän on apuna VENNY 2).
   
 • Mikäli lapsesi saamat VENNY-tuloksetosoittavat tuen tarvetta, voit pyytää koulua auttamaan lasta sitoutumalla pitkäjänteiseen lapsen kuntoutukseen. Koulupsykologi voi myös kartoittaa lapsen tilanteen ja kuntoutustarpeen.
   
 • Mikäli koulu ei lähde tukemaan tässä asiassa lastasi, voit paneutua itsekin VENNY 2:een ja kuntouttaa lasta.
   
 • Käytännössä VENNY-työskentelyyn riittää yksi tunti viikossa yhteisiä harjoituksia. Tärkeintä on lämmin ja kannustava ilmapiiri. Älä vaadi liikaa, äläkä liian nopeasti. Tärkeää on antaa lapsen kehittyä ja kasvaa rauhassa kuitenkin tukien häntä.