VENNY-MENETELMÄN TUKIJOITA

  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on ollut mukana yli 15 vuoden ajan VENNY-menetelmän kehittämisessä.
     
  • Keksintösäätiö on tukenut VENNY:ä uutena innovaationa vuodesta 2012.
  • Opetusministeriö on ollut mukana tukemassa kartoitusosion VENNY 1:n saattamista opettajille helppokäyttöiseen muotoon 2008 - 2010.
     
  • Henry Fordin Säätiö on tullut mukaan tukemaan VENNY:n edelleen kehittämistä keväästä 2015.