VENNY - menetelmän avulla voidaan vaivattomasti löytää jo koulunaloitusvaiheessa visuaalisista hahmotusvaikeuksista kärsivät lapset ja estää kuntoutuksella mahdollisten syvempien oppimisvaikeuksien syntyminen. VENNY-harjoitusten avulla voidaan vahvistaa lapsen/nuoren kokonaisvaltaista kognitiivista suorituskykyä. 

VENNY sopii hyvin yleiseen, tehostettuun sekä erityiseen tukeen. 

MAAILMALLAKIN  ollaan kiinnostuneita VENNYstä!   Kotisivuilla useita  satoja kävijöitä jo  30  maasta!

MIKSI  VENNY ? 

SAUMATON  SILMÄ-KÄSI -yhteistyö on aivojen toiminnalle  tärkeää!                                                             

KÄDET  toimivat aivojen "moottorina"!

SILMIEN  VERKKOKALVO  on hermostollisesti osa aivoja, mutta toimii itsenäisesti neurotieteilijä Petri Ala-Laurilan mukaan.  "Alle puolen millimetrin paksuiseen kudokseen on pakattu hämmästyttävä laskentateho ja supertietokoneen suorituskyvyn ylittävä dynamiikka". (HS 6.1.2015) Tutkijat puhuvat jopa verkkokalvon "älystä" (Greg Schwartz ja Michael Berry, Princetonin yliopisto, 2007).

MONIPUOLISET   SILMÄ - KÄSI  -YHTEISTYÖHARJOITUKSET  ovat tehokkaita kokonaisvaltaisen kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseksi  ja visuaalisiin hahmotusvaikeuksiin pohjautuvien oppimisvaikeuksien kuntouttamiseksi. 

IMG_1572.JPG