VENNY-JÄLLEENMYYJÄT:

M A A I L M A L L A K I N  ollaan kiinnostuneita VENNYSTÄ ! Kotisivuilla kotimaisten  kävijöiden  lisäksi   useita  satoja  kävijöitä  jo  yli 50 M A A S T A !

VENNY  1  = VISUAALISTEN  HAHMOTUSVAIKEUKSIEN KARTOITUSOSIO

VENNY 1 on ilmaiseksi ladattava kartoitusmenetelmä koulutulokasikäisille, jonka opettaja/ ohjaaja tai vanhempi voi ohjeiden mukaan tehdä lapselle.

VENNY 1 :n lopussa on myös kyselylomake, jonka avulla voidaan tunnistaa mahdollinen visuaalinen hahmotusvaikeus isommilla koululaisilla ja nuorilla.

HUOM! Lataa tästä VENNY1 kartoitusmenetelmä.


VENNY 2  =  KUNTOUTUSKIRJA  sekä opettaja-/ohjaaja- tai vanhempikohtainen  ohjeistettu  KÄSIKIRJA

VENNY 2   on visuaalisten hahmotusvaikeuksien kuntoutukseen tarkoitettu laaja, harjoituskirja (304 s.) sekä samalla myös ohjaajan käsikirja. Sen alkusivuilla opastetaan, miten visuaalisia hahmotusvaikeuksia voidaan kuntouttaa.

VENNY 2 -kirja sekä VENNY 1&3 ovat ostettavissa jälleenmyyjiltä. Voit tilata materiaaleja ylläolevien linkkien kautta. Klikkaa jotakin ylläolevaa linkkiä, niin pääset jälleenmyyjien sivuille.


VENNY 1 & 3 -  KUNTOUTUSMATERIAALI 

Sisältää sekä konkretiaharjoitukset että vastaavat teoreettiset harjoitukset yhdistettyinä syvyysulottuvuuden harjoituksina!  

VENNY  1  & 3  =
+visuaalisten  hahmotusvaikeuksien  kartoitusmateriaali   VENNY 1
+syvyysulottuvuuden kuntoutuskuutiomateriaali  VENNY 3

Huom! Yhdestä VENNY 1 & 3 -pakkauksesta riittää rajattomasti harjoituksia KOKO LUOKALLE !

Sopii myös maahanmuuttajille => Huom! EI- KIELISIDONNAINEN!

MIKSI  VENNY ? 

SILMÄ-KÄSI  -yhteistyö on aivojen toiminnalle  tärkeää!

KÄDET  toimivat aivojen "moottorina"!

SILMIEN  VERKKOKALVO  on hermostollisesti osa aivoja, mutta toimii itsenäisesti  neurotieteilijä Petri Ala-Laurilan mukaan.  "Alle puolen millimetrin paksuiseen kudokseen on pakattu hämmästyttävä laskentateho ja supertietokoneen suorituskyvyn ylittävä dynamiikka".  (HS 6.1.2015)  Tutkijat puhuvat jopa  verkkokalvon "älystä" (Greg Schwartz  ja  Michael Berry, Princetonin yliopisto, 2007).

MONIPUOLISET  SILMÄ-KÄSI -YHTEISTYÖHARJOITUKSET   ovat   tehokkaita kokonaisvaltaisen kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseksi  ja visuaalisiin hahmotusvaikeuksiin pohjautuvien oppimisvaikeuksien kuntouttamiseksi. 

Huom!  Kaikki  VENNY-tuotteet ovat  SUOMESSA  VALMISTETTUJA  ja  täysin suomalaisista materiaaleista! (Valmistajina Juho Jussila Oy ja Bookwell Oy)

VENNY 1 & 3  -kartoitus-  ja syvyystason  kuntoutuskuutiomateriaali täydentää erinomaisesti VENNY 2 -kirjan syvyystason konkretia- ja teoriaharjoituksia! ( Ensin on kuitenkin viiva- ja pintatason visuaalinen hahmotus  saatava harjoitettua VENNY 2 -kirjan tehtävien avulla kuntoon. ) VENNY 1&3 -materiaali kattaa VENNY 2 -kirjan koko syvyysulottuvuuden harjoitusalueen.

VENNY  3 =   visuaalista  hahmotusta  kuntouttava materiaali  sekä myös kokonaisvaltaista kognitiivista suoritustasoa vahvistava materiaali .

1)  VENNY 1  on  VENNY 1&3- pakkaukseen sisältyvä  KARTOITUSOSIO,  jonka avulla löydetään visuaalisen hahmotuksen vaikeuksista kärsivät lapset.    VENNY 1  sisältää visuaalisen hahmotuksen kartoitusosion  opastevihon ja tarvittavan materiaalin kopioitavaksi  koko luokankin kartoitukseen, sekä VENNY 1 -kartoituskuvat että  tarvittavat kuutiot. Opastevihko sisältää myös arviointipisteytyksen ohjeineen. 

2)  VENNY  3  on   SYVYYSTASON  VISUAALISTA HAHMOTUSTA kuntouttava materiaali. Se myös täydentää VENNY 2 -kirjan syvyysulottuvuuden harjoituksia. Materiaali siis sekä ennaltaehkäisee että kuntouttaa oppimisvaikeuksia, jotka pohjautuvat visuaalisen hahmotuksen ongelmiin ja ovat niiden seurannaisilmiöitä (esim. matematiikan vaikeudet, käsitteellisemmän kielen ymmärtäminen ja tuottaminen, keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmat, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, loogiseen päättelyyn ja ongelmaratkaisutaitoihin liittyvät vaikeudet  jne.).

3)  Huom!   VENNY 1 & 3  = EI - KIELISIDONNAINEN, joten sopii hyvin esim. MAAHANMUUTTAJIEN  opetukseen tukemaan kokonaisvaltaista kognitiivista suorituskykyä niin lapsilla, nuorilla  kuin  aikuisillakin

EROTTELEE  samalla myös lapset/nuoret/aikuiset, joilla on visuaalisen hahmotuksen alueella ongelmia,  ja jotka saattavat tarvita varsinaisia visuaalisen hahmotuksen perusharjoituksia (viiva>pinta>syvyys -tasoilla). Nämä visuaalisen hahmotuksen perustaidot ovat monenlaisten kognitiivisten oppimistaitojen välttämätön edellytys. 

4)  VAHVISTAA  säännöllisesti toistuvana ja ohjeiden mukaisesti harjoitettuna  kokonaisvaltaista  KOGNITIIVISTA  SUORITUSKYKYÄ oppimisen eri alueilla (matematiikka, äidinkielen ymmärtäminen ja tuottaminen, niin luetun kuin kirjoitetunkin kielen, ongelmaratkaisukyky ja looginen päättelytaito, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, sosiaaliset vuorovaikutustaidot, oman toiminnan ohjauksen taidot eli OTO-taidot : suunnittelukyky, muisti, itsehillintä  jne.)

5)  Huom!  VENNY 1&3  -pakkaus  RIITTÄÄ  KOKO  LUOKALLE eritasoisiin  ja yksilöllisiin harjoituksiin sovellettaviksiHarjoitustehtäviä on myös rajattomasti!  (Parhaat tulokset luokassa on saavutettavissa, kun opettaja/ohjaaja tunnistaa yksilöllisesti oppilaansa harjoitustarpeen.)

6)  VENNY 1 & 3 toimii myös  ITSENÄISENÄ  syvyystason visuaalista hahmotusta ja kokonaisvaltaista suoritustasoa vahvistavana materiaalina ehkäisten näin mahdollisten visuaalisten hahmotusvaikeuksien seurausilmiöinä olevien oppimisvaikeuksien syntyä.  SAUMATON  SILMÄ-KÄSI  -yhteistyö on aivojen tehokkaalle toiminnalle  tärkeää!   

VIEREISET KUVAT : Paperiarkille merkityt vastakkaiset suunnat A, B, C ja D auttavat hahmottamaan lasta peilikuvarakennelmien tekemisessä. Vielä paremmin pohjana voisi toimia suurempi A3 -kokoa oleva paperiarkki. Sitä voisi myös kääntää aina sen mukaan mihin suuntaan (A,B,C,D) peilikuvaa ollaan rakentamassa. Kuvassa pidemmälle edistynyttä harjoittelua, jolloin valmiit peilikuvarakennelmat voidaan jättää myös näkyviin.

Viimeisessä kuvassa ns. oma lisätehtävä, jossa mallikortin rakennelmaan on lisätty kaksi kuutiota ja näin tehtävää vaikeutettu huomattavasti.

Takaisin ylös

20171229_132703 (1).jpg
20171227_152108.jpg
20171229_125348 (1).jpg
20171227_145935 (1).jpg
venny muokattu kuva 1.jpg
Paperiarkille
20180913_164536.jpg
20180809_095258.jpg