VENNY-JÄLLEENMYYJÄT:

M A A I L M A L L A K I N   ollaan   kiinnostuneita  VENNYSTÄ !   Kotisivuilla  useita  satoja  kävijöitä   jo   30   M A A S T A !

VENNY  1  = VISUAALISTEN  HAHMOTUSVAIKEUKSIEN KARTOITUSOSIO

VENNY 1 on ilmaiseksi ladattava kartoitusmenetelmä koulutulokasikäisille, jonka opettaja/ ohjaaja tai vanhempi voi ohjeiden mukaan tehdä lapselle.

VENNY 1 :n lopussa on myös kyselylomake, jonka avulla voidaan tunnistaa mahdollinen visuaalinen hahmotusvaikeus isommilla koululaisilla ja nuorilla.

HUOM! Lataa tästä VENNY1 kartoitusmenetelmä.


VENNY 2  =  KUNTOUTUSKIRJA  sekä opettaja-/ohjaaja- tai vanhempikohtainen  ohjeistettu  KÄSIKIRJA

VENNY 2   on visuaalisten hahmotusvaikeuksien kuntoutukseen tarkoitettu laaja, harjoituskirja (304 s.) sekä samalla myös ohjaajan käsikirja. Sen alkusivuilla opastetaan, miten visuaalisia hahmotusvaikeuksia voidaan kuntouttaa.

VENNY 2 -kirja sekä VENNY 1&3 ovat ostettavissa jälleenmyyjiltä. Voit tilata materiaaleja ylläolevien linkkien kautta. Napsauta jotakin ylläolevaa linkkiä, niin pääset jälleenmyyjien sivuille.


HUOM!    VENNY 1 & 3 -  UUSI KUNTOUTUSMATERIAALI   VALMISTUNUT ! 

VENNY  1  & 3  =  VISUAALISTENHAHMOTUSVAIKEUKSIEN  KARTOITUSMATERIAALI  (VENNY1)   SEKÄ  SYVYYSULOTTUVUUDEN  KUNTOUTUSMATERIAALI (VENNY 3)

Pahoittelemme  VENNY-VISIO Oy:stä  rippumattomista syistä materiaalin valmistumisen viivästymistä!  

Huom!  Kaikki  VENNY-tuotteet ovat  SUOMESSA  valmistettuja  ja  täysin suomalaisista materiaaleista!

VENNY 1 & 3 -kartoitus- ja syvyystason kuntoutuskuutiomateriaali täydentää erinomaisesti VENNY 2 -kirjan syvyystason konkretia- ja teoriaharjoituksia! ( Ensin on kuitenkin viiva- ja pintatason visuaalinen hahmotus  saatava harjoitettua VENNY 2 -kirjan tehtävien avulla kuntoon. ) VENNY 1&3 -materiaali kattaa VENNY 2 -kirjan koko syvyysulottuvuuden harjoitusalueen.

VENNY  3 =   VISUAALISEN  HAHMOTUKSEN  KUNTOUTUSMATERIAALI  SEKÄ  MYÖS  KOKONAISVALTAISTA  KOGNITIIVISTA  SUORITUSTASOA  VAHVISTAVA  MATERIAALI  :

1)  VENNY 1  on  VENNY 1&3- pakkaukseen sisältyvä  KARTOITUSOSIO,  jonka avulla löydetään visuaalisen hahmotuksen vaikeuksista kärsivät lapset.    VENNY 1  sisältää visuaalisen hahmotuksen kartoitusosion  opastevihon ja tarvittavan materiaalin kopioitavaksi  koko luokankin kartoitukseen, sekä VENNY 1 -kartoituskuvat että  tarvittavat kuutiot. Opastevihko sisältää myös arviointipisteytyksen ohjeineen. 

2)  VENNY  3  on   SYVYYSTASON  VISUAALISTA HAHMOTUSTA  kuntouttava materiaali. Se myös täydentää VENNY 2 -kirjan syvyysulottuvuuden harjoituksia. Materiaali siis sekä ennaltaehkäisee että kuntouttaa oppimisvaikeuksia, jotka pohjautuvat visuaalisen hahmotuksen ongelmiin ja ovat niiden seurannaisilmiöitä (esim. matematiikan vaikeudet, käsitteellisemmän kielen ymmärtäminen ja tuottaminen, keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmat, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, loogiseen päättelyyn ja ongelmaratkaisutaitoihin liittyvät vaikeudet  jne.).

3)  Huom!  VENNY 1 & 3  =   EI - KIELISIDONNAINEN,  joten sopii hyvin esim. MAAHANMUUTTAJIEN  opetukseen tukemaan kokonaisvaltaista kognitiivista suorituskykyä niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin

EROTTELEE  samalla myös lapset/nuoret/aikuiset, joilla on visuaalisen hahmotuksen alueella ongelmia,  ja jotka saattavat tarvita varsinaisia visuaalisen hahmotuksen perusharjoituksia (viiva>pinta>syvyys -tasoilla). Nämä visuaalisen hahmotuksen perustaidot ovat monenlaisten kognitiivisten oppimistaitojen välttämätön edellytys. 

4)  VAHVISTAA  säännöllisesti toistuvana ja ohjeiden mukaisesti harjoitettuna  kokonaisvaltaista  KOGNITIIVISTA  SUORITUSKYKYÄ oppimisen eri alueilla (matematiikka, äidinkielen ymmärtäminen ja tuottaminen, niin luetun kuin kirjoitetunkin kielen, ongelmaratkaisukyky ja looginen päättelytaito, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, sosiaaliset vuorovaikutustaidot, oman toiminnan ohjauksen taidot eli OTO-taidot : suunnittelukyky, muisti, itsehillintä  jne.)

5)  Huom!  VENNY 1&3  -pakkaus  RIITTÄÄ  KOKO  LUOKALLE  eritasoisiin  ja yksilöllisiin harjoituksiin sovellettaviksiHarjoitustehtäviä on myös rajattomasti!  (Parhaat tulokset luokassa on saavutettavissa, kun opettaja/ohjaaja tunnistaa yksilöllisesti oppilaansa harjoitustarpeen.)

6)  VENNY 1 & 3 toimii myös  ITSENÄISENÄ  syvyystason visuaalista hahmotusta ja kokonaisvaltaista suoritustasoa vahvistavana materiaalina ehkäisten näin mahdollisten visuaalisten hahmotusvaikeuksien seurausilmiöinä olevien oppimisvaikeuksien syntyä.  

Takaisin ylös

20171229_132703 (1).jpg
20171227_152108.jpg
20171229_125348 (1).jpg
20171227_145935 (1).jpg
venny muokattu kuva 1.jpg